ข้อบัญญัติและกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานอำนาจหน้าที่
Untitled Document
หน้าหลัก
...................................
ข้อมูลทั่วไป
...................................................
โครงสร้างการบริหาร
...................................................
ผู้บริหาร
...................................................
ติดต่อเรา
...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
...................................................
 
 
ID  
PASS  
 
 
   วันที่ 23 ตุลาคม 2017 เวลา 18:22 น.
 
คุณต้องการให้ อบต. แก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุด  
การศึกษา

คิดเป็น 19.05 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
ยาเสพติด

คิดเป็น 23.81 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
อาชญากรรม

คิดเป็น 14.29 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
บริการประชาชน

คิดเป็น 19.05 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
การเกษตร

คิดเป็น 9.52 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
เศรษฐกิจ

คิดเป็น 14.29 %
- - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
     
ผู้ใช้บริการทั้งหมด
0568
คน
online
1
คน
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์ : การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน ชุมชนร่วมใจกันพัฒนา สร้างการศึกษาให้ชุมชน
 
Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
สงวนลิขสิทธิ์ @ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ 199 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032-379354 Fax. 032379186 E-mail suankluay@hotmail.com